The reluctant entrepreneur : turning dreams into profits

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Masterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118178440

ISBN-13: 978-1118178447

Ký hiệu phân loại: 658.1/1 General management

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2012

Mô tả vật lý: xix, 166 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 145941

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH