Vietnam 2035 : toward prosperity, creativity, equity, and democracy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1464808244

Ký hiệu phân loại: 338.9597 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank Group, 2016,

Mô tả vật lý: xxxv, 368 pages : , color illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


2000-2099 -- fast; Economic history. -- fast ; (OCoLC)fst00901974; Social conditions. -- fast ; (OCoLC)fst01919811; Vietnam -- Economic conditions ; 21st century.; Vietnam -- Social conditions ; 21st century.; Vietnam. -- fast ; (OCoLC)fst01204778

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH