Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591407990

ISBN: 1591408008 (ebook)

ISBN-13: 978-1591407997

ISBN: 9781591408000 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 381/.14203 *Commerce (Trade) [formerly 380.1]

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Reference, 2006

Mô tả vật lý: 2 v. (xlii, 1260, 38 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 145999

"This encyclopedia covers the e-technologies field highlight current concepts, trends, challenges and applications"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH