Interacting on the Internet.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.678 Internet (World Wide Web)

Thông tin xuất bản: USA :IRWIN, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Internet (Mạng máy tính toàn cầu)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.678


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH