Advanced topics in electronic commerce

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591408199

ISBN-10: 1591408202

ISBN-10: 1591408210

Ký hiệu phân loại: 658.8/72 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub., 2005

Mô tả vật lý: v. <1 > : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146001

"This book provides comprehensive coverage and understanding of the social, cultural, organizational, and cognitive impacts of e-commerce technologies and advances on organizations around the world"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH