Cruise ship tourism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ross K Dowling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845930487

ISBN-13: 978-1845930486

Ký hiệu phân loại: 387.5/42068 *Ocean transportation (Marine transportation)

Thông tin xuất bản: Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI Pub., 2006

Mô tả vật lý: xxii, 441 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146030

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH