Innovation passport : the IBM First-of-a-Kind (FOAK) journey from research to reality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Andrews, Mary Jo Frederich

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132390760

ISBN-13: 978-0132390767

Ký hiệu phân loại: 658.5/14 Management of production

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : IBM Press/Pearson, 2010

Mô tả vật lý: xxiii, 261 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146079

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH