Information Technology Tomorrow's Advantage Today
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0070254478

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 332 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:

ID: 1461
1. Information technology: What it can do for you2. Software: The intellectual interface3. Input and output devices: The physical interface4. The CPU and internal memory: The processing engine5. Storage devices and database: Organizing your world6. Communications and connectivity: Living in a networked world7. Building IT systems: The tools you use and your role8. Information technology in business: How organizations use IT9. Reaching the wolrd through IT: Information technology as your passport to the world10. Putting IT all together: Careers, social issues, and horizons.
Information technology.
  - Công nghệ thông tin
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH