Neuroscience trials of the future : proceedings of a workshop

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Bain, Sheena M. Posey Norris, Clare Stroud

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0309442558

Ký hiệu phân loại: 610.724 Experimental research

Thông tin xuất bản: Washington, DC : the National Academies Press, 2016

Mô tả vật lý: xii, 97 pages : , color illustrations ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146121

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH