Ready, fire, aim : zero to $100 million in no time flat

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Masterson

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0470182024

ISBN-13: 978-0470182024

Ký hiệu phân loại: 658.1/1 General management

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2008

Mô tả vật lý: xix, 375 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146161

Explains how to take a business to the next level of profitability with a focused strategy that emphasizes four stages of entrepreneurial growth, revealing how to develop new products out of old ones, and devise and integrate innovative operational procedures.
Includes bibliographical references (p. 361-363) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH