Marketing champions : practical strategies for improving marketing's power, influence, and business impact
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471744956

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley a & Sons, 2006,

Mô tả vật lý: xviii, 270 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 146187
Marketing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH