Slide:ology : the art and science of creating great presentations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nancy Duarte

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596522347

ISBN-13: 978-0596522346

Ký hiệu phân loại: 658.452 22 Executive management

Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2008

Mô tả vật lý: xix, 274 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146202

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH