Brand from the inside :eight essentials to emotionally connect your employees to your business
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0787981893


Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Jossey-Bass, 2006, 1st ed.

Mô tả vật lý: x, 262 p. 24 cm.

Ngôn ngữ:


Employee motivation.-- Brand name products.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH