Maximizing project value : defining, managing, and measuring for optimal return

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeff Berman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814473822

Ký hiệu phân loại: 658.4/04 Executive management

Thông tin xuất bản: New York : Amacom, American Management Association, 2007

Mô tả vật lý: viii, 200 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146235

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH