Logics of legitimacy : three traditions of public administration praxis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret Stout

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1466511613

Ký hiệu phân loại: 351.01 Public administration

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, 2013

Mô tả vật lý: xix, 305 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146371

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH