Green general contractor
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1602799873

Ký hiệu phân loại: 690.028/6 Buildings

Thông tin xuất bản: Ann Arbor, Mich. :Cherry Lake Pub., 2011,

Mô tả vật lý: 32 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Contractors' operations -- Vocational guidance ; Juvenile literature.; Sustainable construction -- Vocational guidance ; Juvenile literature.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH