Banking Governance, performance and risk-taking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Faten Ben Bouheni

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1786300829

Ký hiệu phân loại: 346.082 Banks formerly also 341.7511

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2016.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146438

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH