Automatic speech and natural language processing 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zakaria Kurdi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1848218482

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2016.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 146448

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH