L'organisation d'un événement : guide pratique
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lyne Branchaud, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9782760516083

Ký hiệu phân loại: 394.20684 Special occasions

Thông tin xuất bản: Québec :Presses de l'Université du Québec, 2009.,

Mô tả vật lý: xiv, 188 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Special events -- Management.; Special events -- Planning.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH