Personalplanung :neue Herausforderungen für das Human Resource Management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783349011173


Thông tin xuất bản: Berlin :Huss-Medien, 2009., 1. Aufl.

Mô tả vật lý: 112 p. :, col. ill. ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management-- Planning; Germany.; Personnel management-- Germany.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH