Exceptional trading, The mind game

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ruth Barrons Roosevelt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0934380546

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: Greenville, SC : Traders Press, 1999.

Mô tả vật lý: x, 211 p. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146523

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH