Tourism development : growth, myths, and inequalities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Burns, Marina Novelli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845934253

ISBN-13: 978-1845934255

Ký hiệu phân loại: 338.4791 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI, 2008.

Mô tả vật lý: xxx, 303 p. : , ill., maps ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146538

1. Tourism
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH