eGov : eBusiness strategies for government
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Douglas Holmes, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1857882784

Ký hiệu phân loại: 352.3802854678 Executive management

Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. :Nicholas Brealey Pub., 2001.,

Mô tả vật lý: 330 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Electronic government information.-- Electronic public records.-- Internet in public administration.-- Public administration -- Computer network resources.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH