The early treatment of war wounds

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Anderson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 617.1 Injuries and wounds

Thông tin xuất bản: London, Oxford university press, H. Milford, 1941.

Mô tả vật lý: viii p., 2 l., 96 p. , illus. , 17 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146572

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH