Pháp Luật Quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Đức Phương, Ngô Hữu Phước

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 341 Law of nations

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức, 2016

Mô tả vật lý: 273 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146884

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 341.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH