Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật Sư
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045850862

Ký hiệu phân loại: 340.092 Persons treatment

Thông tin xuất bản: TPHCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2016,

Mô tả vật lý: 559tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 340.092


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH