Luật đo đạc và bản đồ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786048113346

Ký hiệu phân loại: 346.044

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tư Pháp , 2018,

Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 19cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 146914

DÃY KỆ
10C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 346.044
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn