Sách chuyên khảo Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam : Sách chuyên khảo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Vũ Minh, Đinh Thị Chiến, Lê Đức Phương, Ngô Hữu Phước

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047368532

Ký hiệu phân loại: 342.082 Entrance to and exit from national domain

Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2019

Mô tả vật lý: 379tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 147002

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 342.082
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH