Contemporary human resource management : text and cases
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781292088242


Thông tin xuất bản: Harlow, United Kingdom :Pearson Education Limited, 2017., Fifth edition.

Mô tả vật lý: xix, 608 pages : , illustrations ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management -- Case studies.; Personnel management -- Study and teaching.; Personnel management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH