Contemporary human resource management : text and cases

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Dundon, Tom Redman, Adrian Wilkinson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1292088242

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited, 2017.

Mô tả vật lý: xix, 608 pages : , illustrations ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 147039

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH