Handbook of research in international human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  1847202586


Thông tin xuất bản: Cheltenham :Edward Elgar, 2006.,

Mô tả vật lý: ix, 581 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


International business enterprises -- Personnel management.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH