Lý thuyết điều khiển hiện đại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047366151

Ký hiệu phân loại: 629.801 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2018, Tái bản lần thứ sáu

Mô tả vật lý: 378 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Điều khiển tự động -- Lý thuyết; Lý thuyết điều khiển-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.801


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH