Kỹ thuật màng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047370252

Ký hiệu phân loại: 660.28424

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2019,

Mô tả vật lý: 515tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 147197

-

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
14B
*Ký hiệu xếp giá:  660.284
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn