Trang bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại, hệ thống điện động cơ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Văn Dũng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2011

Mô tả vật lý: 310tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 147200

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.254
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH