Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047365401

Ký hiệu phân loại: 650.072 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2018, Tái bản lần thứ tư

Mô tả vật lý: 418tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24A
Sai Gon Campus
9C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 650.072


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH