Việt Nam học tuyển tập 20 năm nghiên cứu khoa học của khoa Việt Nam học = Vietnamese Studies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  9786047365163

Ký hiệu phân loại: 959.7 Vietnam

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2018,

Mô tả vật lý: 690tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Việt Nam -- Nghiên cứu và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
33C
Sai Gon Campus
11E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 959.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH