Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

Ngôn ngữ: vie ; eng

Ký hiệu phân loại: 600 Technology (Applied sciences)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2005

Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 32 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 14739

Báo cáo tại các phân ban..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 600.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH