Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 600

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 32 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Báo cáo tại các phân ban..

Khoa học & công nghệ ; Hội nghị;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  600.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn