Nihongo express giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh . Basic 1 = NIHONGO EXPRESS Practical Conversation in Japanese, Basic1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786047368341

Ký hiệu phân loại: 495.6802465 *Japanese

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2019,

Mô tả vật lý: 319tr. ; , 26cm + , 1CD

Ngôn ngữ:


Japanese language-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16E
Thư viện AB
5B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 495.680


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH