900 câu tiếng Anh trình độ cơ bản. Tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786045895290


Thông tin xuất bản: TPHCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2019,

Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Anh-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 2
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH