Phương pháp thiết kế và đánh giá nghiên cứu trong giáo dục-Phần II (từ chương 13 đến chương 24)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.42

Thông tin xuất bản: [kđ] :[knxb], 2006, In lần thứ 6

Mô tả vật lý: 492 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Phần 4: Phương pháp nghiên cứu định lượng.Phần 5: Giới thiệu về nghiên cứu định tính.Phần 6: Phương pháp nghiên cứu định tính.Phần 7: Nghiên cứu của các nhà chuyên môn..

Giáo dục ; Phương pháp đánh giá nghiên cứu; Phương pháp thiết kế;

DÃY KỆ
02A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  001.42
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn