Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786048040840

Ký hiệu phân loại: 346.0482

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thông tin và truyền thông, 2019,

Mô tả vật lý: 243tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 147472

-

DÃY KỆ
10C
Thư viện AB
4C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 346.048
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn