Vận dụng bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Quang Huy, Dương Thị Trà My, Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Đình Thiên, Trần Phương Anh, Trần Quang Tùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.4013 Executive management

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 147481

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.401
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH