Một số giải pháp tăng cường mảng xanh cho đô thị

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Thư, Nguyễn Văn Hướng, Võ Thị Trúc Lan

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 712 Landscape architecture (Landscape design)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 147484

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 712.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH