Đánh giá khả năng xua đuổi gián của các loài thực vật và ứng dụng tạo sản phẩm có nguồn gốc thực vật để xua đuổi gián Mỹ (Periplaneta americana )

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đoàn Xuân Trang, Nguyễn Thị Hai, Phạm Trần Yến Nhi, Trần Thị Thùy Dương, Trần Tuấn Tông

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 632.96 Biological control

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2020

Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 147493

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 632.960
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH