Xây dựng chỉ số chọn lọc trong công tác giống heo tại trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi Bình Thắng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Trịnh Công Thành

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 636.4082 Swine

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh 2006

Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 147529

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 636.408
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH