Bảo quản lạnh tinh trùng của một số đối tượng thủy sản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Minh Hoàng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 639.8 Aquaculture

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp, 2015

Mô tả vật lý: 156tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 147583

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23C
Sai Gon Campus
9B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 639.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH