5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật Quốc gia : Bộ sách học và làm theo Bác
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045561133

Ký hiệu phân loại: 335.4346 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hà Nội, 2020,

Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

ID: 147674
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.434


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH