Tâm lý học quản lý = Management Psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047441846

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: Thanh Hóa :Thanh Hóa, 2019,

Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.001


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH