Đồ án nhà ở loại hình chung cư
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 728.314 Apartment houses

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH, 2020,

Mô tả vật lý: 56tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH