Microsoft Excel 7.0 for Windows 95

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.369

Thông tin xuất bản: USA :IRWIN, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 238 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Microsoft Excel;

DÃY KỆ
03B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  005.369
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn