Ô tô 1 (Lý thuyết ô tô)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Đặng Quý, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, 2010,

Mô tả vật lý: 203 tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH